tvardyti

tvardyti
1 tvárdyti, -o (-ija Sut), -ė (-ijo) tr. Š, Rtr, , , NdŽ, OGLII385, ramdyti, valdyti, sulaikyti: Jie savo geidulius tvárdo J.Jabl. Povilas, tvardydamas pyktį, kalbėjosi su vyriškiu . Ji šypsojosi, vos vos tvardydama juoką . Toksaig yra pasnykas sylingas prieš veliną. Nes ir Dievą numaldo, ir nuodžias tvárdo, ir maldai duost pašalpą DP109. | Jie patys save tvárdė J.Jabl. Teg nuleid kerštą, tetvárdai širdį, rūstybę įžerplėjusią DP37. Turime appjaustyt visus pajautimus ir visus sąnarius mūsų:… liežuvį ir nasrus, tvardydamas liežuvį savą nuog pikto, o nasrus savus nuog visokio vyliaus, nuog bjaurių žodžių DP55. | refl. Sut, NdŽ: Dar bando tvardytis, bet vis smarkiau, net pasikukčiodamas ima raudoti LKXX478. Nenusiturįs, nesitvardąs SD195. Tvárdykitėsig tad nuog visokio darbo pikto DP586. Koplonai žydiški ne tiektai nuog moterų savųjų, bet ir nuog vaikščiojimo ing savus tikrus namus tvárdydavosi DP465. Tvárdės nuog mėsos ir nuog vyno, kaip nuog piktų ir įžagtų daiktų DP110.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • tvardyti — tvárdyti vksm. Tvárdyti jausmùs, pỹktį, ãšaras, nórus, susiérzinimą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • tvardyti — 2 tvardyti, tvar̃do, tvar̃dė žr. tverti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptvardyti — 1 aptvardyti tr. KŽ; Ser kiek tvardyti, apriboti. tvardyti; aptvardyti; nutvardyti; patvardyti; sutvardyti; užtvardyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patvardyti — 1 patvardyti tr. NdŽ; Ser kurį laiką tvardyti. | refl. Ser, NdŽ. tvardyti; aptvardyti; nutvardyti; patvardyti; sutvardyti; užtvardyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laikyti — laikyti, laĩko, laĩkė K 1. tr. turėti, kad nenukristų, neištrūktų: Stovi mergelė prie jo šalelės, laiko rankelėj šilkų skarelę DvD407. Laikyti kūdikį ant rankų NdŽ. Mėgink išsisukti, kad jau laĩko rankose savo Dkš. Šuo laĩko dešrą dantyse NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutvardyti — 1 nutvardyti tr. nuramdyti, suvaldyti, sulaikyti: Bliuznytojai, piktanoriai nenutvardomi DP304. | refl.: Gimdytojamus ir vyresniemus nepaklusnūs, klepotojai, melagiai, negėdingi, nenutvardąsi DP304. tvardyti; aptvardyti; nutvardyti; patvardyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patūrėti — patūrėti, patū̃ri (pàtūri), ėjo žr. paturėti: 1. NdŽ, FrnW, KŽ, OGLII366, Kv, Vkš Patūrėk tą kningikę DūnŽ. Užtrenkulis buvo pàtūramas, toks sukeklis Rt. Patūrėk maišą, reik miltus parpilti Skdv. Patūrėk mun tą kiocelį, kol įlipsiu Dr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavaldyti — tr. BzF194 1. N, M, NdŽ, DŽ kurį laiką valdyti, turėti valdžią, viešpatauti: Išmintingiausias pasaulio valdove! Pavaldyk brangią mūsų Lietuvėlę bent dešimtį metų Vaižg. 2. žr. užvaldyti 1: Dievu dingojos pasidaryt ir visą svietą viens pavaldyt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ramdyti — ramdyti, o, ė tr. K, ramdyti, ram̃do, ram̃dė Kv, Skr; Q635, H, R, MŽ550 1. M raminti, guosti: Neramų žmogų, arba kad kas barasi, ramdyk J. Jaunąją ramdžiaũ, kad nebijotų J. Cit, neverk, mergele, ramdyk sau širdelę LTR(Šll). Neverk, mano jaunoji… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susitvardyti — 2 susitvardyti susitverti, susikurti: Tada susitvar̃dė Lietuva LKKXIII22(Grv). tvardyti; susitvardyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”